Jdi na obsah Jdi na menu
 


Age of Empires 2: The Age of Kings

Po častých upozornění že návod na tento díl je totožný s návodem na díl první rozhodl jsem se vytvořit návod speciálně pro válečné tažení tohoto druhého dílu. Doporučuji však návod na jedničku prostudovat protože se v hodně věcech shoduje s druhým dílem.

1. William Wallace - úvodní válečné tažení

Celá tato část je vlastně nápověda k celé hře. Pokusím se proto popsat jednotlivé věci trochu podrobněji a v dalších částech budu popisovat pouze cíl celé mise a radu jak tohoto cíle dosáhnout co nejlehčeji.

1. první kroky

Zde se naučíte pouze ovládat postavy a potom co dojdete do vesnice svedete první boj s Angličany

2. Potrava pro armádu

Naučíte se získat suroviny a potravu. Cil mise bude po sebrání 50 kusů od každého produktu. Prvního vesničana pošlete trhat plody, dalšího kácet strom a třetího těžit železo. Kliknutím na ikonu stojícího vesničana vpravo dole se dovíte že ještě nějací zahálejí a tak je pošlete taktéž něco sbírat. Tuto ikonu si pamatujte a ve větších misích na ní často klikejte. Není nic horšího než když Vám vesničané zahálejí.

3. Příprava nového vojska

Hned na začátku vytvořte další vesničany v centru a zjistíte že musíte při určitém stavu postavit ubytování. Vpravo nahoře jsou různé údaje. První čtyři okýnka ukazují zásoby surovin a páté ukazuje právě počet obyvatel lomeno počtem volných míst. Postavte proto pár domů a následně kasárna. Pak naverbujte první 4 vojáky a to je cíl mise.

 • dům - 30x dřevo - ubytuje 5 lidí
 • kasárna - 175x dřevo - zde verbujete a cvičíte vojáky

4. Vyzkum a nové technologie

Naučíte se využít nové technologie a získat jídlo z jiných zdrojů (ovce a lovná zvěř). Doba temna v které žijete není taky ideální a proto postupte do doby feudální a získejte vojáky se zbraní.

 • tkalcovský stav - 50x zlato - zlepšíte odolnost vesničanů a to +15 proti zabití, +1/+1 brnění
 • mlýn - 100x dřevo - umístěte ho poblíž zdroje potravy a tím zkrátíte donášení do centra a zásoby se rychleji naplňují.
 • doba feudální - 500x jídlo + 2 různé budovy z doby temna -zpřístupní nové budovy, lepší vojsko a další technologie.
 • vylepšení muže ve zbrani - 100x jídlo + 40x zlato - lepší a výkonnější jednotky.

5. bitva o Stirling

Využij znalosti z předcházejících misí a postav potřebné budovy. Jezdce využij k rychlému průzkumu okolí a najdeš kamení a zlato. Poté co přejdeš do feudální doby podívej se do postavených budov a zjistíš že je můžeš zdokonalit a i v menu stavby se objeví nové budovy. Až budeš mít dostatek vojáků (12) vydej se doleva a narazíš na Angličany. Tvým cílem je prorazit opevnění, zlikvidovat vojáky a zničit strážní věž. Neopomeň verbovat další vojáky kdyby se útok nezdařil, aby jsi nezůstal bez obrany. V případě útoku nepřátel zazvoň na zvon v centru. Tím se vesničané rychle stáhnou do centra a minimalizujete jejich ztráty.

 • loděnice - 150x dřevo - vytváření námořních jednotek
 • rybářská loď - 75x dřevo - pošlete jí na místo kde jsou skákající ryby a získáte další zdroj potravy.
 • farma - 60x dřevo - jídlo

6. první spojenec v boji

Vpravo dole se objevily tři nové ikony které Vás informují o pár užitečných věcí. Podívejte se na ně a pak se začněte plně věnovat této misi. Cílem je získat tři relikvie a donést je do kostela pomocí mnicha. První je hned u kostela a tak jí odneste. Prozkoumejte možnosti mnicha a zjistíte že umí i léčit vlastní vojsko a přetáhnout nepřítele na vaší stranu. Druhou relikvii mají spojenci a tak postavte obchod a s pomocí obchodního vozíku zahajte se spojencem obchodování. Ten Vám zato poradí kde je druhá relikvie a tak si pro ní dojděte. Spojenec Vás může zavolat i na pomoc proti nepřátelům a tak mu jděte třeba i s malou posádkou na pomoc. Pak už jen shromážděte silnou armádu a vydejte se na Angličany. Za jejich hradbou je třetí poslední relikvie.

 • obchod - 175x dřevo - dokáže obchodovat se spojenci a utužit tím spojenectví.
 • obchodní vozík - 100x dřevo + 50x zlato - zprostředkuje obchod.

7. bitva o Falkirk

Přejdi z doby temna do doby hradů a postav hrad. Tím můžete postavit dílnu na stroje a vyrobit beranidlo, prak a skorpion. Tyto stroje Vám pomůžou prorazit nepřátelské opevnění a pak zbořit anglický hrad. Po celou hru jste napadáni Angličany a tak postavte co nejdříve u brodu 2-3 věže a naplňte je lučištníky. Pak budete mít klid na výrobu a zdokonalování.

Civilizace ve hře

Angličané

 • útočná civilizace
 • cena centra - 50%
 • dostřel lučištníků je +2
 • řezník pracuje o 25% rychleji
 • speciální jednotka : dalekonosných lučištníků
 • týmový bonus : lučištníci se vytvářejí o 20% rychleji

Byzantinci

 • obranná civilizace
 • budovy podle doby mají +% bodového hodnocení
 • cena velblouda, kopiníka a halapartníka -25%
 • ohnivá loď +20% útoku
 • speciální jednotka : Cataphract
 • týmový bonus : mnich 3x rychleji uzdravuje

Číňané

 • útočná civilizace
 • při startu hry +3 vesničané, ale -150 jídlo
 • cena technologii je -% podle doby
 • centrum podporuje +10% populace
 • demoliční loď +50% bodového hodnocení
 • speciální jednotka : Chu Ko Nu
 • týmový bonus : farmy o 45% více jídla

Francouzi

 • útočná civilizace
 • cena hradu -25%
 • rytíři +20% bodového hodnocení
 • fyrmy se vylepšují zdarma
 • speciální jednotka : vrhač seker
 • týmový bonus : rytíři +2 u dohledu

Germáni

 • obranná civilizace
 • mnich léčí z 2x větší dálky
 • posádka věží 2x více, střelba 2x rychleji
 • vražebné jámy zdarma
 • cena farem -33%
 • centrum +2 útok a +5 dostřel
 • speciální jednotka : germanský rytíř
 • týmový bonus :jednotky odolnější proti konverzi

Gotové

 • útočná civilizace
 •  cena pěchoty je o -% podle doby
 • pěchota +1 útoku proti budovám
 • vesničan +5 útoku proti kanci
 • +10% populace v imperiální době
 • speciální jednotka : Huskari
 • týmový bonus : stavba kasáren o +20%

Japonci

 •  útočná civilizace
 • rybářská loď 2x bodové hodnocení a práce +% podle doby
 • mlýn, pila a sklad -50% ceny
 • útok pěchoty +% podle doby
 • speciální jednotka : samuraj

Keltové

 • útočná civilizace
 •  výroba pěchoty o 15% rychleji
 • střelba obléhajících strojů o 20% rychleji
 • ovce nelze konvertovat pokud je vidí jen jedna jednotka
 • speciální jednotka : válečník se sekyrou
 • týmový bonus : dílna obléhacích strojů produkuje o 20% rychleji

Mongolové

 • útočná civilizace
 • střelba lučištníků na koni o 20% rychlejší
 • lehká jízda +30% bodové hodnocení
 • práce lovců o 50% účinnější
 • speciální jednotka : mongudan
 • týmový bonus : průzkumná jízda a lehká jízda +2 dohled

Peršané

 • útočná civilizace
 •  při startu hry +50 dřevo a jídlo
 • bodové hodnocení centra a loděnice 2x větší
 • rychlost práce +% podle doby
 • speciální jednotka : válečný slon
 • týmový bonus : rytíř +2 útok proti lučištníkům

Saracenové

 • útočná civilizace
 • cena obchodu pouze 5% z ceny
 • transportní lodě 2x větší
 • útok galer o 20% účinnější
 • lučištníci na koni +20% útok proti budovám
 • speciální jednotka : mameluk
 • týmový bonus : lučištníci +1 útok proti budovám

Turkové

 • útočná civilizace
 •  kanónové jednotky +50% bodové hodnocení
 • výzkum kanónových technologií je o 50% levnější
 • zlatokop je o 15% rychlejší
 • chemie je zdarma
 • vylepšení lehké jízdy zdarma
 • speciální jednotka : Janissar
 • týmový bonus : kanónové jednotky se trénují o 20% rychleji

Vikingové

 • útočná civilizace
 • válečné lodě o 20% levnější
 • pěchota +% podle doby
 • ruční vozík a dvojkolák zdarma
 • speciální jednotka : hrdlořez a dlouhá loď
 • týmový bonus : cena loděnic -33%

Stavby

Doba temna

 • Centrum města - 275x dřevo - vyrábí vesničany, skladuje suroviny, umožní postup do další doby a umožňuje umístit posádku pro obranu
 • Domy - 30x dřevo - ubytování pro 5 jednotek
 • Farma - 60x dřevo - vytváří jídlo
 • Kasárna - 175x dřevo - vytváří jednotky pěchoty
 • Loděnice - 150x dřevo - vytváří námořní jednotky, svoz ryb a obchodování
 • Mlýn - 100x dřevo - shromažďuje potravu
 • Palisádové zdi - 2x dřevo - dřevěná zeď bránící před prvním útokem
 • Pila - 100x dřevo - vylepšuje vlastnosti dřevorubců a skladuje dřevo
 • Pozorovatelna - 25x dřevo + 25x kámen - slouží jako předsunutá hlídka a neumožňuje umístit vojáky
 • Sklad surovin - 100x dřevo - hromadí vytěžené suroviny a vylepšuje schopnosti všech kopáčů surovin.

Doba feudální

 • Brána - 30x kámen - pro Vás a spojence se automaticky otevře
 • Dílna střelmistra - 175x dřevo - vytváří lučištníky a podobné jednotky
 • Hlídková věž - 25x dřevo + 125x kámen - vlastní obrana s možností umístit posádku
 • Kamenná zeď - 5x kámen - zpomalí postup nepřátel
 • Kovárna - 150x dřevo - vylepšuje obranné a útočné vlastnosti jednotek
 • Obchod - 175x dřevo - používá se k obchodování se spojenci
 • Rybí pasti - 100x dřevo - vytváří jídlo
 • Stáje - 175x dřevo - vytváří jízdní jednotky

Doba hradů

 • Dílna obléhacích strojů - 200x dřevo - vytváří obléhací stroje
 • Hrad - 488x kámen - umožní stavbu speciálních jednotek, katapultů a různé vylepšení
 • Kostel - 175x dřevo - vytvoří mnichy a přemění relikvie ve zlato
 • Obranná věž - 25x dřevo + 125x dřevo - odolnější věž pro obranu která umožní umístit posádku
 • Opevnění - 5x kámen - pevnější jak kamenná zeď
 • Universita - 200x dřevo - vylepšuje budovy a střelné zbraně

Doba imperiální

 • Div světa - 1000x dřevo + 1000x kámen + 1000x zlato - touto stavbou civilizace demonstruje svojí sílu a vyspělost
 • Kanónová věž - 125x kámen + 100x zlato - velký účinek a dostřel
 • Ochozová věž - 25x dřevo + 125x kámen - Odolná věž, lepší střelba a průraznost. Možnost umístit posádku

Schopnosti

Doba temna

 • Doba feudální - 500x jídlo + 2 budovy z doby temna - vylepší tvou civilizaci a umožní stavbu nových budov, více silnějších jednotek a nové technologie
 • Tkalcovský stav - 50x zlato - vesničany je těžší zabít

Doba feudální

 • Doba hradu - 800x jídlo + 200x zlato + 2 budovy z doby feudální - vylepší tvou civilizaci ................
 • Stopování - 75x jídlo - jízda +2 dohled a tím umožní dříve nalézt nepřítele
 • Městské pozorovatelny - 75x jídlo - zvýší dohled budov o +4
 • Ruční vozík - 175x jídlo + 50x dřevo - vesničané jsou o 10% rychlejší a unesou o 25% více surovin
 • Kožené brnění lučištníků - 100x jídlo - lučištníci +1 / +1 u brnění
 • Křídélka na šípech - 100x jídlo +50 zlato - všechny jednotky a budovy co používají šípy +1 útok a +1 dostřel
 • Zpracování kovů - 150x jídlo - pěchota a jízda +1 útok
 • Krunýřove brnění jízdy - 150x jídlo - jízda +1 / +1 u brnění
 • Krunýřové brnění pěchoty - 100x jídlo - pěchota +1 / +1 u brnění
 • Zpracování kamene - 100x jídlo + 75x dřevo - kameníci těží kámen o 15% rychleji
 • Zpracování zlata - 100x jídlo + 75x dřevo - zlatokopové těží zlato o 15% rychleji
 • Dvojsečná sekyra - 100x jídlo + 50x dřevo - vesničané těží dřevo o 20% rychleji
 • Mapy - 100x jídlo + 100x zlato - odkryje na mapě i to co vidí vaši spojenci
 • Směnný obchod - 150x jídlo + 50x zlato - sníží daně o 20%
 • Koňský chomout - 0 - produkce farem se zvětší o 75 jednotek jídla

Doba hradů

 • Šlechtický titul - 200x jídlo - pěchota se vytváří o 10% rychleji
 • Chov koní - 250x jídlo - jízda se vytváří o 10% rychleji
 • Nosnost lodí - 250x jídlo + 150x zlato - u všech lodí štíty +1 a transportní loď unese o 5 jednotek víc
 • Vykoupení - 475x zlato - mnichové můžou konvertovat některé budovy
 • Boží slovo - 140x zlato - mnichové se pohybují o 15% rychleji
 • Bohabojnost - 120x zlato - bodové hodnocení mnicha je o 50% vyšší
 • Usmíření - 325x zlato - mnichové mohou konvertovat nepřátelské mnichy
 • Městské hlídky - 300x jídlo + 200x zlato - zvětší dohled budov o +4
 • Doba imperiální - 1000x jídlo + 800x zlato + 2 budovy z hradu - vylepší tvou civilizaci ................
 • Dvoukolák - 300x jídlo + 200x dřevo - vesničané pracují o 10% rychleji a unesou o 50% víc surovin
 • Lehké brnění lučištníků - 150x jídlo + 130x zlato - všichni lučištníci +1 / +1 u brnění
 • Ocelové hroty - 200x jídlo + 100x zlato - všechny jednotky co používají šípy +1 útok a +1 dostřel
 • Slévárenství - 220x jídlo + 120x zlato - pěchota a jízda +1 útok
 • Drátěně brnění jízdy - 250x jídlo + 150x zlato - jízda +1 / +1 u brnění
 • Drátěně brnění pěchoty - 200x jídlo + 100x zlato - pěchota +1 / +1 u brnění
 • Zednictví - 175x dřevo + 150x kámen - zvětší odolnost budov o +10%
 • Opevnění - 200x jídlo + 100x kámen - vylepší již postavené zdi
 • Balistika - 300x dřevo + 175x zlato - všechny střelné jednotky včetně budov jsou přesnější
 • Obrněná věž - 100x jídlo + 250x kámen  vylepší hlídkové věže
 • Ohnivé střely - 350x jídlo + 100x zlato - věže působí na lodích o 50% více škod
 • Vražebné jámy - 200x jídlo + 200x kámen - věže mohou střílet i na malou vzdálenost
 • Dřevěný jeřáb - 200x dřevo + 300x kámen - dřevorubci těží dřevo o 20% rychleji
 • Hlubinné kamenné doly - 200x jídlo + 150x dřevo - kameníci těží kámen o 15% rychleji
 • Hlubinné zlaté doly - 200x jídlo + 150x dřevo - zlatníci těží kámen o 15% rychleji
 • Oblouková pila - 150x jídlo + 100x dřevo - vesničané těží dřevo o 20% rychleji
 • Bankovnictví - 200x jídlo + 100x zlato - volné dary a zrušení daní
 • Těžký pluh - 0 - produkce farem se zvětší o 125 jednotek

Doba imperiální

 • Nové konstrukce - 600x jídlo + 400 zlato - lodě se pohybují o 15% rychleji
 • Navigace - 100x jídlo + 300x zlato - lodě spotřebují o 20% méně dřeva
 • Knihtisk - 200x zlato - mnichům se zvýší dosah konverze o +3
 • Osvěta - 120x zlato - mnichům se vrací síla o 50% rychleji
 • Náboženství - 750x jídlo + 1000 zlato - možnost nepřátelské konverze se sníží o 50%.
 • Pevnější zdivo - 400x dřevo + 400x kámen - bodové hodnocení hradů se zvýší o 1000 bodů
 • Stavitelství - 400x jídlo + 200x zlato - vesničané působí o +15 více škody při útoku na budovy.
 • Branná povinnost - 150x jídlo + 150x zlato - lidské bojové jednotky se vyvyjejí o 33% rychleji
 • Vyzvedačství - 200x za naverbování a 400x za jeho zradu.
 • Drátěné brnění jízdy - 250x jídlo + 250 zlato - všichni lučištníci +1 / +2 u brnění
 • Kožené výztuhy - 300x jídlo + 200x zlato - všechny jednotky co používají šípy +1 útok a +1 dostřel
 • Tvrzené kovy - 275x jídlo + 225x zlato - pěchota a jízda +2 útok
 • Vrstvené brnění jízdy - 350x jídlo + 200x zlato - jízda +1 / +2 u brnění
 • Architektura - 200x dřevo + 300x kámen - zvýšení odolnosti budov o +10% bodového hodnocení +1 / +1 štíty a +3 štíty budov.
 • Chemie - 300x jídlo + 200x zlato - všechny kanónové jednotky +1 útočné síly.
 • Dobývání hradů - 500x jídlo + 600x dřevo - oblehací zbraně +1 dostřel a o 20% větší škody při útoku na budovy.
 • Věž s ochozem - 500x jídlo + 350x kámen - vylepší obranné věže na věže s ochozem které mají větší obranou sílu a dostřel.
 • Kanónová věž - 800x jídlo + 400x dřevo - věž má větší dohled a účinnější střelbu a je odolnější.
 • Dvojruční pila - 300x jídlo + 200x dřevo - dřevorubci těží dřevo o 10% rychleji
 • Nové nástroje - 300x jídlo + 200x zlato - obchodování je o 15% výnosnější
 • Troj hospodářství - 250x jídlo + 250x dřevo - produkce farem větší o 175 jednotek jídla

2. Johanka z Arku

část 1

Johanka se musí přes most dostat na sever a přibrat beranidlo a s jeho pomocí dobít město uprostřed mapy. Projděte městem a na západě nastupte rychle do lodi a po řece přeplavte na jih kde vystoupíte. Pak se vydejte co nejrychleji na západ k cíly. Nepřátel si nevšímejte a nesnažte se bojovat

část 2

Prvním cílem je zámek Blois a pak doprovoď transport přes řeku do Orleansu. Pak opevni most a snaž se ubránit nájezdům. Jakmile budeš dost silný vydej se na hrad Britů.

část 3

Přeplav se na druhou stranu a znič přístav a dostaň se do vesnice na břehu. Přejdi do doby hradů a postav silnou armádu která bude schopná postupně zničit tři hrady Britů v severní části.

část 4

Vydej se na západ a dostaneš se do vesnice, kde zabezpeč přechod přes řeku a posilni svoje postavení. Až budeš dost silný vydej se postupně do Chalon, Troyes a nakonec do Reims.

část 5

Vydej se severozápadním směrem a znič západní bránu. Potkáš několik civilistů a doprovoď je k mostu. Počkej na posily a pokračuj severovýchodním směrem. Poblíž katedrály proboř hradby a pak se již nezdržuj a pokračuj co nejrychleji k cíli.

část 6

Po cestě se dostaneš k posilám a jdi po pravém okraji mapy až na jih. Brodem překroč řeku a vydej se severním směrem. Až narazíš na dvě hlídkové věže znič je a vydej se na západ až k hradu který obléhej. Jdi jižním směrem a proraž hradby a znič hlídkové věže a přejeď brod kárami.

3. Saladin

část 1

Jdi s jednotkou jižně podél řeky a přes brod dále na jih. Získanou lodí si prostřílej průchod do města Káhiry. Přes střed města se dostaneš k mešitě na severu a s egyptskou posádkou poraz Franky.

část 2

Ihned pošli vojáky na sever na obranu obchodní cesty a rychle vybuduj vesnici ve startovacím bodě. Severně od obchodní cesty zřiď tábor a tím zajistíš nezbytné suroviny. Daří-li se ti cestu bránit dostaneš pár skvělých darů od spojenců. Pak zlikviduj v okolí Francouze a všechny tři tábory banditů. Silný nepřítel je však na moři a tak vybuduj přístav a silné loďstvo. Až si budeš jist že je moře čisté vypluj s vojskem na západ kde znič centrum nepřátel.

část 3

Prvořadý úkol je mít dostatek potravin, dřeva a zlata. Vybudujte silnou armádu lučištníků a s mnichem je pošli na západ získat relikvii

část 4

S armádou co máš ihned zaútoč na žluté Teutony na jihu. Ve startovacím místě přitom postav město a postupně vyčisti okolí Jeruzaléma. Pak znič všechny čtyři věže městského opevnění a nakonec věž v centru města.

část 5

Pokus se co nejrychleji zajistit pořádné hospodářství a na pobřeží postav věže proti vylodění nepřátel a až budeš dost silný vydej se na jih k Askalonu a prolomením východních zdí znič město. Nehazarduj moc se surovinami protože začne docházet. Něž se vydáš na ostrov kde leží Tyrus musíš mít prozkoumanou chemii a vylepšen přístav. Válečné loďstvo musí být to nejlepší co se dá získat.

část 6

Zabezpeči dostatek potravin a obchoduj s Peršany na jihu. Čím dříve zaútočíš na Jeruzalem tím lépe v další části. Znič přitom vesnici a civilisty. Proti útokům se braň pomocí lukostřelců a sloní jednotky jsou taky velmi účinné. Div světa postav těsně před uplynutím 350 let a připrav se na mohutný útok Triboků.

4. Genghis khan

část 1

Jdi na sever ke Kirgizům a přiveď jim ovce z dvou míst v okolí. Pak jdi do tábora Uigurů a úplně v rohu zabij vlka Ornula. Pak najdi relikvii a přines jí Oiratenům. Jako poslední jdi k táboru Naimandů a znič ho. Taidschignové budou rádi.

část 2

Zneškodni vojáky v blízké vesnici a stane se tvou domovskou. Vesnici přiveď pořádně do prosperity a přitom braň div světa. Ve feudálním věku postav okolo divu věže a pořádnou obranu. Až budeš dostatečně silný začni hledat Kushluka který se schovává ve vzdálené části města. Boj a obléhání bude dlouhé a tak mnoho štěstí.

část 3

Přejeď lodí k blízkému ostrovu a založ osadu. Soustřeď se na dřevo a jídlo. Ve feudálním věku pak začni těžit suroviny. Nepřítel na jihu začne stavět div světa a proto vysaď na jihovýchodě několik Triboků a napadni město ze zadu. Nepřítel naštěstí nechrání města hradbou a tak není zase tak těžké města dobít. Na západě je pro Vás připraveno pár posil.

část 4

Rychle obsaď vesnici na severu a pořádně jí opevni střelci. Pošli dvě obchodní káry k Shahům na západě. Jakmile proběhne atentát napadnou tě Peršané se slony kteří se dají zlikvidovat jen pomocí mnichů. Až se to uklidní posil své jednotky a vydej se postupně na Rusy a pak na Peršany.

část 5

Postav své město ve výchozím bodě a pošli okamžitě jednoho bojovníka na jihovýchod k Polské vlajce a ihned nazpátek. Pak ještě rychle dolu k německé vlajce. V průsmyku postav obranu a zamezíš Polákům v přísunu surovin a kontroluješ zde i nájezdy Němců. Pomocí Triboků pak zlikviduj Německý hrad a uprostřed mapy postav tři hrady. Pozor po postavení třetího Vás okamžitě napadnou Češi a cílem je ukořistit i jejich vlajku.

část 6

Prvotním cílem je zabezpečení mostu a bránit se před Maďary. Dobří pomocníci jsou sabotéři, ale zatím nenapadej pevnost protivníka. Až dorazí Subegedei s posilou, zničí Maďaři most a začnou stavět div světa. Vysekej les na jihu u zamrzlé řeky a dostaneš se k Maďarům. Pomocí Triboků znič věže s děly a proraz hradby. Po dobytí hradu pošli zbytek sabotérů na div světa.

5. Barbarossa

část 1

Musíš získat čtyři relikvie z kostelů v sousedních vesnicích a uschovat je v klášteře. První je slabá vesnice Burgundů na jihu. Pak udělej obranu u všech přechodů a vytvoř co nejrychleji vytvoř velký počet obléhajících děl a vydej se na západ na Šváby. Pak by už Česká a Rakouská vesnice neměl být problém

část 2

Ze začátku nemáš centrum vesnice a tak se o potravu postarej sám a ostatní dostaneš od spojenců Sasů a Bavorů. Za to musíš zničit výrobny zbraní hluboko v nepřátelských územích. Svojí zbrojnici si naopak chraň. Po krátké době se proti tobě postaví Heinrich, Lví král, ale Poláci ho porazí. Z válečné kořisti ti připadne několik pracovníků a relikvie. Teď již proveď rychlou výzbroj a po odstranění severního Polského hradu zabezpečíš brod a po nasbírání sil se vydej na ostatní hrady.

část 3

Jdi až k vesnici na východě a s pomocí mnichů získej nějaké pracovní, než začneš vesnici ničit. Pak vybuduj svojí vesnici a postup do imperiálního věku. Pro útok na Miláno potřebuješ několik beranidel, rytířů a hlavně mnichů. Transportní lodí je vysadíš na jihu a po cestě se dostaneš přes most k bráně Milána. Po proražení se mniši musí snažit získat katedrálu a přitom je vojáci musí chránit.

část 4

První útok se snaž obstát bez velkých ztrát. Opodál je Heinrichová flotila která tě posílí a přepravíš se opatrně na poloostrov na severovýchodě a tam uzavři všechny brody na severu a rozjeď pořádný vývoj tvé vesnice. Spojenec tě nechá za chvíli na holičkách a tak armádu musíš udělat svojí a pak se vydat na Benátky. Až se město vzdá zmizí hrad a na jeho místě postav div světa a braň ho.

část 5

Udeř na Konstantinopol, strhni bránu a pošli dva rytíře k Hagia Sophia na východě.Pak se stav pro posily na západě na druhém břehu a všechny jednotky vysaď přibližně uprostřed mapy. Lodím Saracénů se přitom vyhni. Na pevnině poraz nepřátelé a pošli jednoho vojáka na jihozápad vyvolat zemětřesení. To zničí nepřátelskou pevnost a cesta na jih k cíli je volná.

část 6

Díky dostatku pracovníků je vybudování města lehké a postavení hradeb jakbysmet. Po delší době zaútočí nepřítel se slony na které použij mnichy a Triboky poraz pomocí rytířů. Až budeš mít dostatek zbraní a slonů jdi na západ kde proraž hradby Saracénů a potom Jeruzaléma. Pak odnes ostatky Barbarossy na jih do skalní katedrály.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Tornado, earchquakes?! No, it is XEvil.

(LatonyaSit, 27. 3. 2018 12:39)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

XEvil 4.0 can solve 99% types of captchas

(MashaArrip, 12. 12. 2017 20:04)

Tato zpráva je zde zveřejněna pomocí programu XRumer + XEvil 4.0
XEvil 4.0 je revoluční aplikace, která může obejít téměř veškerou ochranu proti botnetu.
Captcha Rozpoznávání Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com a více než 8,4 milionu dalších typů!

Četl jste to - to znamená, že to funguje! ;)
Podrobnosti na oficiálních stránkách XEvil.Net, je bezplatná demo verze.

kooody

(kubas, 30. 4. 2009 16:09)

prosím kdo zná kody na tu to hru tak mi to pošlete na email kubas.kho@seznam.cz

age of empires

(randolfch@centrum.cz, 2. 4. 2009 9:42)

dobrý den, mohl by stemi poslat kody na tuhle hru, Děkuji.

kody na age of empires

(tamara zeronova, 31. 1. 2009 15:49)

dobry den mohl by ste mi na e-mail poslat na tuto hru kody e-maile tamulik@seznam.cz moc dekuju:::

mě to nejde

(sestak39, 29. 2. 2008 20:14)

prosím jak je mám poslat aby sbírali dřevo nebo něco tak???mě to nejde.kdyžtak mi odpověď pošlete na e-mail:sestak24@seznam.cz

aoe2

(Tolík, 17. 1. 2008 14:35)

Zdravim vás všechny chtěl jsem se zeptat jak mám použít crack do aoe2 když mi ho poslal kamarád na e-mail......ptám se zde protože jak vidím tak vy to určitě budete vědět ..díky Tolík můj e-mail: bikerToly@seznam.cz