Jdi na obsah Jdi na menu
 


Po explozi jděte vpřed přes bednu a přes krátkou scénu se dostanete do skladu.
Zde proběhne malá konverzace s tlustým chlapem. Potom jděte po schodech nahoru
a doprava do místnosti,  kde si můžete uložit data. Za  dveřmi najdete klíč od
skladových dveří.  Potom se vraťte a  odemkněte dveře a vyjděte  ven. Projděte
chodbou a vstupte do dveří. Nyní uvidíte dveře blízko po levé straně a vstupte
do nich. Jděte chodbou až uvidíte dveře  a vstupte do nich. Tam dostanete olej
a brokovnici. Dále jděte  chodbou a vstupte do dveří.  Potom narazíte na místo
plné zombí a  poté pokračujte až narazíte na schodiště.  Vylezte na bednu a po
schodišti pro zdraví. Potom zpět. Nezapomeňte na mapu města. Potom jděte přímo
ke dveřím. Potom  pořád rovně, dokud neuvidíte krátké  schodiště. Po něm jděte
dolů. Potom chodbou  k dalším dveřím. Vstupte do hospody  a zde proběhne scéna
s Bradem.  Vemte  zapalovač  blízko  dveří.  Zkombinujte  olej se zapalovačem.
Vyjděte ven a potom  vstupte do baru. Od tam jděte znovu  chodbou a po krátkém
schodišti  potom doprava  a dopředu.  Zde uvidíte  dvě cesty.  Nyní si vyberte
jednu z nich.

Doprava : jděte  vpravo  a  dojdete ke  dveřím. Zkuste  dojít zpět  do skladu.
Uslyšíte  volat dívku  o pomoc.  Vstoupíte do  malého prostoru  mimo skladiště
a uvidíte mladou dívku mrtvou.

Doleva : jděte doleva až ke  dveřím. Přijdete do malého prostoru plného zombí.
Potřebujete zapalovač a olej k zapálení  provazu. Potom jděte přímo do dalších
dveří. Potom vstoupíte do brány před policejní stanicí.... Těšte se !

Máte dvě možnosti:

A) zůstaň a bojuj
B) uteč do policejní stanice

A) po zneškodnění Nemesis prohledejte Brada. Najdete náprsní tašku. Dostanete
osobní přístupovou kartu k počítači v hale. Zde dostanete heslo pro vstup do
schránky v evidenční místnosti.

B) Automaticky  se  vyhnete  Nemesis  a  vstoupíte  do  policejní stanice. Buď
použijte Bradovu kartu,  nebo ji musíte nejdříve najít.  Máte možnost vstoupit
pouze do  jedněch dveří, ostatní  jsou zapečetěné. Jděte  přes místnost až  ke
dveřím.  Vstupte do  evidenční místnosti.  Hledejte dvě  červená světla. První
otevře schránku k modrému krystalu, druhé za pomocí hesla získáte klíč k STARS
místnosti. Opusťte evidenční místnost a naleznete "save room" a jiné dveře Vás
dovedou k přístupové kartě STARS. Neberte  ji pokud máte Bradovu !!!. Potom se
vraťte k PC  a získejte heslo ke schránce se  STARS klíčem. Jděte po schodišti
a otevřete STARS místnost. Zde dostanete sponku  a zbraň ze skříně. Ze stanice
jděte přímo ke  dveřím a odemkněte je sponkou. Po  cestě narazíte na hadici po
Vaší pravé  straně, ale tu  teď nemůžete vzít.  Vejděte do dveří  po Vaší levé
straně a přijdete na velké prostranství.  Jděte přímo a vstupte do dveří. Nyní
jste na parkovišti. Vemte modrý kabel z auta, které se nabíjí. Pokračujte dále
až do místnosti, kde si můžete vše uložit.

Opusťte  místnost a  vpřed do  dveří.  Nezapomeňte  si vzít  mapu. Potom  bude
následovat krátká scéna. Potom se dejte doleva, protože cesta doprava vyžaduje
baterii pro spuštění výtahu. Cestou do leva máte potom dvě možnosti :

A) Jděte do restaurace a použijte  sponku k otevření skříně vzadu v restauraci
a dostanete páčidlo.  Použijte jej k  otevření poklopu v  zadní části kuchyně.
Zde  najdete  zelený  krystal.  Následuje  krátká  scéna. je představen Carlos
následován Nemesis. Nyní máte dvě možnosti :

a) Jít po žebříku dolů
b) Bojovat s Nemesis

B) Jděte  vpřed  dokud neuvidíte  prostranství. Jděte  do prava. Pokračujte do
novinového  stánku,  pokud  není  zamčen  zevnitř.  Uvnitř  nahoďte  elektřinu
a vstupte  po schodišti  až do  horní části  budovy. Seznámíte  se s Carlosem,
který je pronásledován Nemesis. Máte dvě možnosti :

a) Skočit z okna.
b) Bojovat s Nemesis.

Dostanete zrezivělou kliku  v místnosti blízko restaurace. Je  to místnost pro
uložení. Zelený a modrý krystal použijte  k otevření brány. Jděte přímo cestou
až na rozcestí. Dejte se prvně doleva a dojdete ke dveřím. Dále potom přelezte
bednění  a vstupte  do tramvaje  zadními dveřmi  (přední jsou zavřené). Budete
seznámeni s Nicholajem. Potom proběhne krátká scéna.

Na rozcestí potom do prava. Jděte do plynové stanice. Nyní narazíte na zavřené
dveře.  Použijte  kliku,  ale  zlomí  se.  K  otevření  použijte tedy páčidlo.
Vstupte.  Uvidíte krátkou  scénu. Najděte  návod a  dostanete olejový přístroj
k rozluštění  malého kvízu  (Zmáčkni,  když  nesvítí). Následuje  krátká scéna
a opusťte místnost.

Vraťte se cestou k  pultu s krystaly. Pozor ! Cestou se  otevřou dveře po levé
straně a  získejte kamenou knihu. Uložte  tuto knihu na místo  výklenku. Potom
vemte  kamený  kompas  a  vraťte  se  k  soše  a kompas tam položte. Dostanete
baterii.  Použijte tuto  baterii k  zařízení vedle  výtahu (v  místě, kde jste
dostali třetí mapu) abyste aktivovali  výtah. Výtahem jeďte dolů, jděte cestou
do metra. Je tady malý průchod, vstupte  do dalších dveří. V metru uvidíte dvě
okenice  (označení: "15V  - 25V",   "115V- 125V")  a zamčené  dveře. Aktivujte
zařízení blízko zamčených dveří. Obslužte další  zařízení blízko " 115V - 125V
" okenice.  Budete  se  potřebovat  přepnout  mezi  červeným tlačítkem (vysoké
napětí) a  zeleným tlačítkem (nízké  napětí), abyste vytvořili  celkové napětí
mezi 115V  - 125V nebo mezi  15V - 25V. Abyste  otevřeli "15V - 25V  " okenici
nastavte " low, high, high, high ". K otevření 115V - 125V zvolte " high, low,
low,  low". Pod  dveřmi 115V  - 125V  najdete pojistku,  která má  být použita
k aktivaci tramvaje.  Pod dveřmi 15V -  25V najdete zbraň ve  skříni. Ujistěte
se, že jste dostali prvně pojistku. Opusťte dveře a uvidíte krátkou scénu.

Nyní máte dvě možnosti :

A) Utíkejte pryč
B) Pošlete elektřinu proti nepříteli

A) Jill  poběží směrem k  zamčeným dveřím a násilím  je vyrazí a eventuálně
tudy odejde. Následuje krátká scéna.

B) Jill zvýší elektřinu aktivováním zařízení poblíž zamčených dveří a zombí
zemřou.

Předtím  než opustíte  metro ujistěte   se, že  máte pojistku.  Vyjeďte nahoru
výtahem.  Vezměte  si  sebou  hasák  a  jděte  cestou,  kde se nachází hadice.
Použijte hasák na  hadici a vezměte ji. Vraťte se  zpět, kde je červené světlo
a použijte na něj  hadici. Oheň je uhašen. Jděte a  vstupte do dveří. Projděte
chodbou.  Poté, co  jste vyšli  ze  dveří,  před Vámi  se nachází  další páka.
Seberte ji.  Jděte vpřed, vstupte  do dveří prodejny.  Následuje krátká scéna,
jak vstupujete do prodejny.

Hledej dálkový ovladač na stole a použij ho. Shlédneš reklamu na výrobek firmy
Umbrella. Všimněte si  jména výrobku, neboť je to  heslo. Zkontrolujte počítač
poblíž dálkového  ovládání a zadejte  heslo. Zamčené dveře  jsou deaktivovány.
Projděte jimi. Uvnitř hledejte petrolej na jedné z poliček. Opusťte místnost.

Následuje krátká scéna.  Střelte do kohoutu na potrubí  abyste vypustili páru.
Právě před  tím než tudy  projdou zombíci. Pára  je zabije. Vraťte  se zpět na
místo  venku za  zadními dveřmi  hospody  (kde  jste se  seznámili s  Bradem).
Použijte páku v  otvoru vedle zamčené okenice. Můžete jít  zpět na začátek hry
a zkontrolovat toho tlustého muže !  Bohužel je mrtev. Zkontrolujte jeho skrýš
a naleznete nějaké předměty.

Vraťte se do tramvaje  a ujistěte se, že jste si vzali  olej, petrolej a modré
dráty.  Smíchejte olej  s petrolejem  a dostanete  směs. Mějte všechny položky
t.j. směs,  pojistku, dráty. Po  cestě zpět k  tramvaji se setkáte  s několika
dalšími překážkami. Na  parkovišti země v jednu chvíli  praskne země a vytvoří
se díra. Jill spadne do díry a naštěstí to přežije.

Nyní máte dvě možnosti :

A) Vylézt nahoru
B) Skočit dolů

ad A) Jill rychle vyleze z díry a vyhne se krabici
ad B) Jill rychle skočí dolů a vyhne se zásahu krabic.

Projdi dírou a  vyšplhej po žebříku. Vylezeš přesně  před parkovištěm. Vstupte
na  parkoviště. Pokračuj  v cestě  zpět k  tramvaji. Po  cestě se znovu potkáš
s Nemesis, vyhněte se  jí a opusťte místo. Nebo  jí můžete zneškodnit (alespoň
na  chvíli). Pokračujte  a cestou  narazíte na  překážku a  začíná zemětřesení
a podlaha  se ještě  jednou rozlomí  a  vznikne  díra. Ale  tentokrát do  díry
spadnete. V díře budete probuzeni a potkáte se s novým nepřítelem. Neobtěžujte
se  ho  zabít  a  hledejte  dva  přepínače  a  aktivujte  je. Musíte je rychle
aktivovat, jinak Vás nepřítel zraní. Poté co jsou přepínače aktivovány, žebřík
se  sesune a  po něm  vyšplhejte,  abyste  se odsud  dostali. Nyní  jste volní
a můžete nastoupit do tramvaje.

V  tramvaji  použijte kombinovaný  olej, pojistku  a modrý  kabel v  ovládacím
panelu v tramvaji.  Krátká scéna ukáže Carlose vstupovat  do tramvaje. Nyní se
objevuje Nemesis. Utíkejte do další  části tramvaje. Neplýtvejte na ni náboji,
utíkejte zpět do  přední části tramvaje. Mikhail je zraněn  a z posledních sil
útočí na  Nemesis. Umírá, tramvaj se  dostává mimo kontrolu. Carlos  ji nemůže
zastavit.

Nyní máte dvě možnosti :

A) Vyskočte z tramvaje
B) Zkuste zastavit tramvaj

ad A) Jill vyskočí z tramvaje. Potom jděte do místnosti. Nic zde není.
Opusťte ji. Potom se vraťte zpět. Něco tam bude na polici. Je tam malý klíč.
Jděte do ukládací místnosti a potom ji opusťte. Budete v studijní místnosti.
Ukáže se Carlos a dá Vám náboje. V místnosti není nic důležitého až na zelené
dveře, které jsou zamčené. Vyjděte jinými dveřmi a přijdete do hlavní haly.
Dostanete mapu (je na stole). Jsou tam dva boxy s muzikou v blízkosti
schodiště. Jeden je po pravé a druhý po levé straně žebříku. Odblokujte
centrální dveře. Jděte do levých dveří (jídelna). Potom vstupte do klavírní
místnosti, ale nic zde není. Pokračujte až do "save room". Zde dostanete klíč
k žebříku. Jděte zpět do hlavní haly.

ad B) tramvaj narazí v blízkosti hodinové  věže. Jill pokračuje do  domu. Nyní
jste v klavírní místnosti. Dále do "save room", kde dostanete malý klíč. Jděte
do  hlavní haly  a dostanete  mapu a  zbraň od  mrtvého člověka. Přes studijní
místnost dojdete do ložnice. Vemte klíč k žebříku a vraťte se do hlavní haly.

Jděte  nahoru po  schodišti, jsou  tam tři  nepřátelé. Po  konfrontaci s  nimi
vstupte do dveří. Nyní se ocitnete  na balkóně hodinové věže. Jsou tam hodiny,
které ale nemůžete  nyní použít. Použijte klíč k žebříku  a vyšplhejte po něm.
Ocitnete  se  v  místnosti  s  hudbou.  Zkontrolujte  hudební zařízení nalevo.
Poslouchejte muziku, kterou  hraje a vyřešte hádanku přepínáním  nahoru a dolů
tak, abyste slyšeli část  hudby. Hudba je rozdělena do šesti částí  od A do F.
Pro každou část  je požadováno, abyste určili tón  hudby přepnutím nahoru nebo
dolů, které vytvoří úplný hudební tón. Pokud to dobře uděláte, otevře se zlatá
deska a dostanete klíč. Zkombinujte ho s malým klíčem dostanete hodinový klíč.
Vezměte páku v  knihovně. Použijte hodinový klíč k  otevření zelených dveří ve
studovně.  Vstupte do  dveří, pokračujte  chodbou a  vejděte do dalších dveří.
Jsou tam tři sochy, které drží malé  kameny různých barev. Vemte je a použijte
je  na kresbu  na zdi.  Zleva do  prava. Bohyně  minulosti, bohyně současnosti
a bohyně budoucnosti.  Umístěním malého kamenu (libovolného  z nich) na bohyni
minulosti snížíte  čas a umístěním  buď na bohyni  současnosti nebo na  bohyni
budoucnosti zvýšíte čas.

Každý kámen  má efekt záležející na  tom, kam jej umístíte. Např : zlatý kámen
umístěný na bohyni minulosti sníží čas o 2 hodiny, ale jestliže je zlatý kámen
na  bohyni budoucnosti,  čas se  zvýši  o  4 hodiny.  tato hádanka  je náhodná
a musíte  přepínat mezi  3. malými  kameny na  malbě tak,  abyste dostali  čas
12:00:00. Hodně štěstí !!!

Poté  co vyřešíte  hádanku, hodiny  na prostřední  kresbě se  otevřou. Vezměte
zlaté  kolečko a  kombinujte ho  se  stříbrným  kolečkem. Nyní  jděte zpět  do
hodinové  věže  "save  room".  Použijte  zařízení  zkombinované  z  koleček na
zařízení za místností.  Hodiny (a zvon) jsou nyní  aktivovány. Připravte se na
boj s Nemesis a jděte dolů.

Následuje krátká  scéna závisející na  Vaši volbě, kterou  jste učinili dříve.
Jill je nyní infikována virem. (možná G  - virus). Po scéně se připravte zabít
Nemesis,  je  to  však  těžké.  Ujistěte  se,  že  používáte odpalovač granátů
s ledovými náboji.  Přibližně 10 ledových nábojů  je dostatečné, abyste zabili
Nemesis (spíše uspali).

Poté, co porazíte Nemesis sledujte scénu a skončíte v ukládací místnosti vedle
místnosti s piánem. Nyní ovládáte  Carlose. Musíte sehnat protilátku pro Jill,
jinak  zmutuje....  Jděte  do  místnosti  s  hodinovou  hádankou  jděte  za ni
a posuňte zvon po zemi (zvon nemohl být posunut říve). Opusťte místnost. Jděte
doleva  a  vejděte  do  nemocnice.  Jděte  vpřed  a  setkáte se s vaším starým
přítelem z Bio Hazard 1. Připravte si pistoli nebo utíkejte pryč.

Vstupte do  dveří po Vaší pravici  do "save room". Vyjděte  z místnosti a nyní
v místnosti  si  vezměte  4.  mapu  z  nástěnky  a  magnetofon ze stolu. Jděte
k výtahu a aktivujte zvukový systém. Použijte magnetofon pro tento systém. Tím
aktivujete výtah.

Nyní máte dvě možnosti :

A) Jeďte  do  4. patra.  Vstupte do  dveří. Uvidíte  krátkou scénu, setkáte se
s Nicholajem. Potom jděte za místnost, kde získáte klíč k nemocničnímu pokoji.
Opusťte místnost a vstupte do  prvního nemocničního pokoje. Zde získejte heslo
od  mrtvého nedaleko  dveří a  zkuste stav  zásuvky v  tomto pokoji. Jděte ven
a nyní  použijte  klíč  k  otevření  druhých  nemocničních dveří. Uvnitř potom
posuňte zásuvku do jednoho rohu ,  aby jste aktivovali obraz na stěně. Nejlépe
do  toho nejbližšího  rohu. Za  pomocí hesla  otevřete sejf.  Dostanete modrou
vakcínu.

B) Jeďte  do  B1 výtahem.  Jděte a  vstupte do  dveří. Uvidíte krátkou scénku.
Opusťte místnost. Nyní jste ve výzkumné místnosti. Dostanete předmět ze skříně
(základní vakcínu) a použijte ji v  přístroji blízko velké tuby. Tím aktivujte
jiný přístroj  k odstranění vody  z nádrže. Nyní  vyřešte hádanku. Je  potřeba
aktivovat  a deaktivovat  mezi 5.  úrovněni. Musíte  nastavit stejnou hladinu.
Sklopte první  páku, druhou nechte,  třetí sklopte, sklopte  A páku. Dostanete
červenou vakcínu.

Zkombinujte červenou a  modrou vakcínu. Jděte zpět do  hodinové věže. Po cestě
potkáte mnoho nepřátel. Nemocnici musíte opustit do sedmi vteřin. Krátká scéna
následuje. Narazíte na Nemesis, ale ignorujte ji a bežte dál. U Jill shlédnete
krátkou  scénu.  Jill  se  uzdraví.  Připravte  si  své  zbraně  a důležitá je
především  sponka. Potom  od tam  odejděte. V  místnosti s  klavírem se objeví
Nemesis, ale pokračujte bez konfontace. Nebo  ji můžete zkusit zabít. Jděte do
jídelny. Bežte  k vnější straně nemocnice  a použijte sponku k  otevření dveří
uprostřed  budovy.  Vstupte  do  místnosti,  dostanete  klíč  k  bráně  parku.
Připravte si zbraně největšího kalibru na boj s lovcem.

Použijte klíč  k otevření brány  parku. Vstupte. Jste  nyní v hlavní  zahradě.
Jděte pravou cestou po schodišti dolů. Jděte přes most a jděte do dveří. Vemte
klíč od mrtvého muže. Jděte zpět do hlavní zahrady a vstupte do dveří na druhé
straně zahrady. Přijdete  k přístroji na kontrolu vody.  Musíte vypustit vodu.
Prvně pohněte s černou, potom bílou, černou, bílou, černou, černou. To vypustí
vodu.  Potom  po  žebříku  dolů.  potom  dojdete  k  žebříku. Po něm nahoru na
hřbitov. Projděte přes něj a vstupte  do dveří. Připravte si zapalovač a vemte
kovovou tyčku ze  skříně. Zapalovač použijte v krbu a  potom hned tyčku. Stěna
se  rozboří. Dostanete  klíč k  bráně. Poté  se vraťte.  Po cestě se střetnete
s Nicholajem.  Potom  jděte  vpřed.  Přijdete  na  místo,  kde jste aktivovali
tramvaj. Musíte zabít nepřátele. Je to velmi těžké.

Pokud  je  všechny  pobijete,  jděte  zpět  do  hlavní  zahrady. Použujte klíč
k otevření brány. Jděte po mostě, Nemesis se objeví. Nyní máte dvě možnosti :

A) Strčte  Nemesis  z mostu  a bežte  do dveří  na druhé  straně mostu.  Potom
dojdete  k  jediným  dveřím,  které  jsou  otevřené.  Použijte  multi  -  klíč
k otevření dveří. Dostanete 5. mapu a dostanete klíč blízko stolu. Potom jeďte
výtahem dolů.  Opusťte místnost s  páchnoucím bazeném. Bežte  dále přes tunel.
Přijdete do "save room".

B) Jill  skočí  z mostu  do řeky.  Musíte vylézt  po žebříku.  Budete na konci
tunelu. vraťte se do "save room". Jděte  doprava a dostanete 5. mapu a vstupte
do dveří. Sledujte scénu.

Vstoupili jste do místnosti. Dostanete multi - klíč ze skříně. Jděte a vstupte
do páchnoucí místnosti. Musíte vypnout puch. Potom  jděte do " save room ". Ze
save room jděte  dál. dostanete věc a vstupte do  místnosti. Jste v místnosti,
kde kontrolujete  vodu. Vyřešte zde hádanku.  Pokud je vše O.K.,  vypnete něco
v místnosti. Bude  vám to znázorněno.  Jděte odsud pryč  tunelem a vstupte  do
místnosti s páchnoucím bazénkem. Potom jeďte výtahem nahoru.

Sjeďte  výtahem do  spodní části  budovy a  zde dostanete  zkumavku se vzorkem
vody. Potom  se ocitnete v  místnosti s přístrojem  na kontrolu kvality  vody.
Nastavte pozice A, B, C tak, aby vzorek vody souhlasil s přístrojem. Dostanete
disk a potom jděte do dveří ve  druhém patře vedle save room. Páru povypínejte
tak, aby jste se dostali k počítači. Tím deaktivujte dveře těsně vedle výtahu.
Jděte potom do nich. Bude následovat  krátká scéna. Použijte systémový disk ke
vstupu do dveří. Připravte se na boj s Nemesis.

Pokud ji zabijete,  dostanete kartu od mrtvoly. S ní  pokračujte zpět do dveří
s roletou.  Kartou roletu  odblokujte  a  pokračujte. Přijdete  do komunikační
místnosti. Následuje rozhovor s Carlosem (Na Racoon City letí atomová raketa).
Dostanete  radar.  Potom  pokračujte  po  žebříku  dolů.  Dojdete  až na velké
prostranství.  Za  vámi  se  zablokují  dveře.  Nyní  nahoďte generátor. Potom
postupně zasuňte energetické  bloky do zásuvek v pořadí 1,  2, 3. Po zapnutí 1
se objeví stvůra,  kterou není lehké porazit. Potom 2  a nakonec 3. Otevřou se
dveře.

Ještě máte poslední dvě možnosti :

A) zabít to
B) opustit místnost

Nyní  sjedete výtahem  a urychleně  nastupte do  helikoptéry. Shlédnete dlouhé
video..... Pokud jste  všechno zvládli, uložte si data a  můžete se těšit mini
hře "  Žoldácká legie ",  kde vyděláváte peníze  na neomezený počet  nábojů do
různých  zbraní. Dostanete  také klíč  k  butiku,  kde se  můžete v  další hře
převléci atd...

KONEC.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Ovládání

(Kubajz, 2. 12. 2010 20:21)

Zdravim ..neznám ovládání hry a nevím jak ho nastavit můžeš mi prosím tě poradit dík